Заштитете се од врнежливото време со нашите иновативни и модерни чадори, направени да се отпорни на силниот ветер и дожд. Едниот тип на чадори се целосно направени од фиберглас и полиестер, а функционира со рачно отворање. Рамката и краците се направени од фиберглас, со пластични елементи на врвот. Дури и за најнеповолни временски услови нашите чадори ќе ве заштитат. Направен од двослоен панел и водоотпорен материјал, кој се суши за кратко време.

Најиновативниот чадор можете да го најдете во нашите продавници. Реверзибилниот чадор е карактеристичен по тоа што се отвара обратно (реверзибилно) за разлика од конвенционалните типови на чадори. На тој начин во секое време ќе бидете „на суво“, поради тоа што нема потреба од губење на време за негово преклопување. Овој модел на чадор нема дугме т.е. се отвора и затвора рачно, но ефектот е ист – додека чадорот се затвора, вие сте заштитени од допир со дождот. Обложен е од висококвалитетен материјал, а може истовремено да биде употребуван како стандарден чадор.
Latinica
Zastitete se od vrnezlivoto vreme so nasite inovativni i moderni cadori, napraveni da se otporni na silniot veter i dozd. Edniot tip na cadori se celosno napraveni od fiberglas i poliester, a funkcionira so racno otvaranje. Ramkata i kracite se napraveni od fiberglas, so plastichni elementi na vrvot. Duri i za najnepovolnite vremenski uslovi nasite cadori ke ve zastitat. Napraven od dvosloen panel i vodootporen materijal, koj se susi za kratko vreme.

Najinovativniot cador mozete da go najdete vo nasite prodavnici. Reverzibilniot cador e karakteristicen po toa sto se otvara obratno(reverzibilno) za razlika od konvencionalnite tipovi na cadori. Na toj nacin vo sekoe vreme kje bidete “na suvo”, poradi toa sto nema potreba od gubenje na vreme za negovo preklopuvanje. Ovoj model na cador nema dugmee t.e. se otvara i zatvora racno, no efektot e ist – dodeka cadorot se zatvora, vie ste zastiteni od dopir so dozdot. Oblozen e od visokokvaliteten materijal, a moze istovremeno da bide upotrebuvan kako standarden cador.

Се прикажуваат сите 8 резултати