УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

КАРЕС ГРОУП ДООЕЛ (во понатамошниот текст: компанија) Скопје ви овозможува користење на услугите и содржините на својата интернет страница кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, интернет домени и поддомени кои се во сопственост на компанијата. Со користењето на интернет страницата, нејзините содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и со Политиката за приватност и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Опис на услугите
Компанијата им овозможува на своите корисници преку веб-страницата да се запознаат, подетално да се информираат, како и да порачаат, односно купат одреден/и производ/и во согласност со постоечките регулативи за електронска трговија.

Забрани за корисниците на веб-страницата

На корисниците не им е дозволено:

  • пласирање на содржини на веб-страницата или кои било нејзини делови, кои ги кршат постоечките македонски и/или меѓународни закони, содржини кои се навредливи и вулгарни, содржини кои може да наштетат на компанијата или на другите корисници, како и лажни содржини или содржини кои предизвикуваат тензии од каков било вид;
  • манипулација со лични и доверливи податоци, како и лажно претставување во име на друго правно или физичко лице;
  • споделување на промотивни материјали, рекламни пораки, „спам“, верижни писма, лажни наоди или тврдења;
  • свесно пласирање на компјутерски вируси или слични злонамерни компјутерски датотеки или програми со цел уништување или ограничување на работата на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и телекомуникациска опрема во сопственост на компанијата или кои компанијата ги користи;

Забрана за користење на порталот, услугите и укинување на кориснички налог
Корисниците прифаќаат дека компанијата има потполно право, без претходна дозвола од корисникот или известување да ги отстрани содржините за кои смета дека не одговараат на овие Услови за користење, како и да ги укине корисничките налози на регистрираните корисници.

Промена на содржините на порталот и услугите
Компанијата има потполно право без претходна дозвола од корисниците и без нивно известување да изврши времена или трајна промена на делови од содржината или целосната содржина на веб-страницата.

КАРЕС ГРОУП ДООЕЛ не одговара за евентуални печатни, технички или останати грешки на веб-страницата.

Промена на Условите за користење
Компанијата го задржува правото на промена на Условите на користење во кое било време, без преземање на одговорност од последиците кои ги предизвикале тие промени.

Промените стапуваат на сила со нивното објавување.

УСЛОВИ ЗА КУПУВАЊЕ

Купувањето на веб-страницата на КАРЕС ГРОУП ДООЕЛ (во понатамошниот текст: компанија) е овозможено на сите корисници со пристап до интернет, без дискриминирање по било кој основ.

Со цел отпочнување на процесот на порачка/купување, посетителот НЕ мора да се здобие со статус на регистриран корисник, но ова право се воспоставува веднаш откако корисникот ќе пополни online формулар за регистрација со основни потребни податоци во делот за регистрација.

Компанијата има право да ја промени формата за регистрација во секое време без претходна најава и без барање дозвола од корисниците, врз основа на тоа на корисниците им се препорачува да ги следат наведените упатства при самата регистрација.

Избор на производи
Посетителот/корисникот има право да пристапи до сите јавно достапни производи објавени од страна на компанијата и да се информира подетално за нив.

Посетителот/корисникот, со цел полесна навигација во рамките на веб-станицата, има можност да ги користи различните категории, делот за филтрирање или полето за пребарување.

Купување на производ
По изборот на производот/производите, доколку истите се достапни на залиха, посетителот/корисникот има право да ги постави во кошничка и да продолжи кон наплата.
Производите поставени во корпата може да бидат отстранети во секој момент пред продолжувањето кон наплатата, а истата може да биде и дополнета.
Поставувањето на производите во кошничка НЕ значи нивна трајна резервација. Пред да биде извршена наплатата посетителот/корисникот мора да ги внесе потребните лични податоци, за утврдување на идентитет, контакт податоци, за понатамошно процесирање на нарачката, како и адресата за достава.

ВАЖНО: Доколку адресата на уплатувачот се разликува со адресата на достава Ве молиме наведете во коментар. Во коментар се наведуваат и дополнителни информации важни за доставата.

ВАЖНО: Доколку производот/производите сакате да ги подигнете во некоја од нашите продажни места Ве молиме наведете го тоа во коментар.

*Имајте предвид дека производите ќе бидат достапни за подигнување најмалку 24 часа по извршената уплата, односно следниот работен ден.

 

Плаќање
Целосно пополнување на формуларот за купување/нарачка се проследува кон делот за плаќање.

Во однос на плаќањето може да одберете една од две можности:

  1. Плаќање со картичка (нарачката се процесира веднаш и пристигнува за 3-5 работни дена. *Доколку се избере овој начин веб-страницата го пренасочува корисникот/посетителот на линк од банката соработник преку кој се врши плаќањето со внесување на потребните информации во соодветниот формулар.НАПОМЕНА: Компанијата нема информации во врска со платежната картичка која се користи, тие информации се спроведуваат исклучиво од страна на банката. При внесување на деталите за платежната картичка, чувствителните информации се пренесуваат преку јавна мрежа во заштитена (шифрирана) форма со користење на SSL протокол, најнапредната криптографска технологија. За целосната безбедност на податоците при онлине купување гарантираат CASYS, cpay.com.mk и АД Комерцијална Банка, така што целиот процес на исплата се врши на местото на банката. Во ниту еден момент кредитна картичка податоци не се достапни на нашиот систем. По завршениот процес компанијата се здобива единствено со информација дали плаќањето поминало успешно или не.
  1. Плаќање со про-фактура, каде вкупниот износ се уплаќа преку банка / електронско банкарство на сметката на компанијата. Со цел побрзо процесирање на нарачката се препорачува да биде испратена потврда за уплата (фотографија/скен), при што се процесира нарачката и пристигнува за 3-5 работни дена. *Доколку биде одбрана можноста за плаќање со про-фактура, таа стигнува на наведената електронска пошта и ги содржи сите потребни информации за уплата. Ве молиме проверете ги фолдерите spam, junk и promotions.


Достава
По добивањето на потврда за креирана нарачка и извршувањето на уплатата, нарачката се здобива со статус на обработка. Откако нарачката е обработена и потврдена од страна на компанијата се праќа на достава.

Рокот на достава е 5 работни дена. Нарачките направени во ден каде следниот е неработен, се обработуваат следниот работен ден.

Доставата, понатамошните контакти со компанијата соработник за достава и квалитетот на достава не се одговорност на компанијата и нема надлежност за нив.