Најубавиот дел од денот е исполнет со шолја добро кафе или чај. Кај нас ќе најдете сè што е потребно за подготовка на следното кафе/чај уживање.

Наша препорака: Француска преса.
Од 30-тите години на минатиот век до денес француската преса се покажа како еден од најдобрите производи за подготвување на кафе или чај. И покрај големиот број на модификации кои ги има низ годините ,таа е еден од оние производи чијшто дизајн не се заборава. Француската преса дефинитивно е правилниот избор на вистинските љубители на добро кафе или чај.

Antonio – апарат за правење пенливо млеко.
Апарат кој благодарение на иновативниот механизам на центрифугирање, млекото го претвора во пенлив крем. Создаден да ги задоволи вкусовите и на најпребирливите кафехоличари на кои им е важна структурата на макијатото.

Najubaviot del od denot e ispolnet so sholja dobro kafe ili chaj. Kaj nas kje najdete sè shto vi e potrebno za podgotovka na slednoto kafe/chaj uzhivanje.

Nasha preporaka: Francuska presa.
Od 30-tite godini na minatiot vek do denes francuskata presa se pokazha kako e den od najdobrite proizvodi za podgotvuvanje na kafe ili chaj. I pokraj golemiot broj na modifikacii koi gi ima niz godinite, taa e eden od onie proizvodi chijshto dizajn ne se zaborava. Francuskata presa definitivno e pravilniot izbor na vistinskite ljubiteli na dobro kafe ili chaj.

Antonio – apparat za pravenje penlivo mleko.
Aparat koj blagodarenie na inovativniot mehanizam na centrifugiranje, mlekoto go pretvora vo penliv krem. Sozdaden da gi zadovoli vkusovite I na najprebirlivite kafeholichari na koi im e vazhna strukturata na makijatoto.

Прикажувам 1–12 од 51 резултати

Show sidebar