Во секој дом е потребно да се има најмалку еден бокал. Во бокали ја чувате водата ладна во жешки денови, правите detox пијачка или mix за омилениот коктел.

Кај нас ќе најдете бокали со повеќе намени. Basic Jug бокал со капацитет од 1,5 литар, направен од стакло со рачна изработка. Тој е must-have во летните периоди кога течностите сакате да бидат ладни. Dine Creamer е бокал (0,25 или 0,5 ml) изработен од порцелан чија што намена е да го чува млекото на маса блиску до вас.

Vo sekoj dom e potrebno da se ima najmalku eden bokal. Vo bokali ja chuvate vodata ladna vo zheshki denovi, pravite detoc pijachka ili mix za omileniot koktel.

Kaj nas kje najdete bokali so povekje nameni. Basic Jug bokal so kapacitet od 1,5 litar, napraven od staklo so Rachna izrabotka. Toj e musht-have vo letnite periodi koga technostite sakate da bidat ladni. Dine creamer e bokal (0,25 ili 0,5 ml) izraboten od porcelain chija shto namena e da go chuva mlekoto na masa blisku do vas.

Се прикажуваат сите 10 резултати

Show sidebar