Целата наша колекција на часовници ја доловуваат суштината на едноставноста. Нејзината способност да е ненаметлива и елегантна. Префинета и функционална.

Во колекцијата ќе најдете ѕидни часовници кои го мерат времето безшумно, дигитални часовници со повеќе функции и еден редок пример на магнетен “песочен“ часовник кој овозможува моменти на спокој, релаксација и избистрување на мислите. За фасцинацијата да биде уште поголема, следува магијата – магнетот во сребрената база му овозможува на песокот повторно да се создаде во нова форма… и повторно и повторно!

Сите часовниците и календари постојат за да го мерат времето. А времето е драгоцено и треба да се користи на
работите и луѓето што ги сакате. 

Celata nasha kolekcija na chasovnici ja dolovuvaat sushtinata na ednostavnosta. Nejzinata sposobnost da e nenametliva I elegantna. Prefineta I funkcionalna.

Vo kolekcijata kje najdete zidni chasovnici koi go merat vremeto bezshumno, digitalni casovnici so povekje funkcii I eden redok primer na magneten “pesochen” chasovnik koj ovozmozhuva momenti na spokoj, relaksacija I izbistruvanje na mislite. Za fascinacijata da bide ushte pogolema, sleduva magijata – magnetot vo srebrenata baza mu ovozmozhuva na pesokot da se sozdade vo nova forma… I povtorno I povtorno!

Site chasovnici I kalendari postojat za da go merat vremeto. A vremeto e dragoceno I treba da se koristi na rabotite I lugjeto shto gi sakate.

Се прикажуваат сите 9 резултати

Show sidebar