Секоја рамка е чувар на едно минато на кое секогаш со носталгија се сеќаваме и кое секогаш буди пријатно чувство за убавите моменти кои сме ги доживеалe.

И покрај целата технологија и начинот на кои денес дигитално ги зачувуваме спомените, не можеме да ги изоставиме рамките од секојдневието. Tоа е поради тоа што тие остануваат доследни на нивната примарна цел – да го врамат моментот. А воедно и да бидат едни од најубавите детали во просторот каде што се поставени.
Секоја рамка  треба да биде доволно рафинирана до степен да не го краде фокусот од она што е во главно – сликата. Но, сепак
толку софистицирана што заедно со сликата ќе направат една целина.
Нашиот асортиман на рамки за слики ги имаат токму овие обележја.

Sekoja ramka e cuvar na edno minato na koe sekogas so nostalgija se sekjavame i koe sekogas budi prijatno chuvstvo za ubavite momenti koi sme gi dozhiveale.
Pokraj celata tehnologija i nacinot na koj denes digitalno gi zacuvuvame spomenite, ne mozeme da gi izostavime ramkite od sekojdnevieto.
Toa e poradi toa shto tie ostanuvaat dosledni na nivnata primarna cel – da go vramat momentot. A voedno i da bidat edni od najubavite detali vo prostorot kade sto se postaveni. Sekoja ramka  treba da bide dovolno rafinirana do stepen da ne go krade fokusot od ona sto e glavno – slikata.
No, sepak tolku sofisticirana sto zaedno so slikata kje napravat edna celina.
Nasiot asortiman na ramki za sliki gi imaat tokmu ovie obelezja.

Се прикажуваат сите 9 резултати

Show sidebar