Кога сакате храната да ги зачува сите хранливи материи тогаш треба да ја готвите во садови за готвење на пареа. Така таа станува поздрава и повкусна.

Готвењето на пареа е метод на приготвување на храна кој е стар околу 5000 години. Овој метод на храната и дава доволно
влажност за таа да ја омекне својата текстура. Но, најважно, да ги задржи хранливите материи кои би се изгубиле
доколку би се спремала на друг начин. Фолната киселина и витаминот Ц процентуално остануваат повеќе во храната зготвена на во садови за готвење на пареа,
отколку во храната зготвена  варење во вода. Исто така поголем процент на бета-каротен се задржува во морковите кога се зготвени
на пареа. Готвењето на пареа е идеално за луѓе кои сакаат да одбегнат внес на маснотии кога ја спремаат храната за која обично
би требало да се додаде масло доколку се пржи.

Koga sakate hranata da gi zachuva site hranlivi materii togash treba da ja gotvite vo sadovi za gotvenje na parea. Taka taa stanuva pozdrava I povkusna.

Gotvenjeto na paerea e metod na prigotvuvanje na hrana koj e star okolku 5000 godini. Ovoj metod na hranata I dava dovolno vlazhnost za taa da ja oemkne svojata tekstura. No najvazhno, da gi zadrzhi hranlivite materii koi bi se izgubile dokolku bi se spremala na drug nachin. Folnata kiselina I vitaminot C procentualno ostanuvaat povekje vo hranata zgotvena na parea otkolku vo hranata zgotvena so varenje vo voda. Isto taka pogolem procent na beta-karoten se zadrzhuva vo morkovite koga se zgotveni na parea. Gotvenjeto na parea e idealno za lugje koi sakaat da odbegnat vnes na masnotii koga ja spremaat hranata za koja obichno bi trebalo da se dodade maslo dokolku se przhi.

Се прикажуваат сите 6 резултати