БАГ бр.1 – видео во пост

Кога ќе чекираш „видео“ во постот и ќе додадеш УРЛ, на фронт пејџ го става само видеото – не го прикажува постот, го брише постот и од категорија и на ова за жал нема анду. Мораш копи-пејст постот отпоново и да се откажеш од ставање видео. Заклучок – нема ставање видеа!?!?